bazén Plavecký bazén

bazén matky s dětmi Bazén pro matky s dětmi

Plavecká škola DORKA je soukromou sportovní školou provozovanou na základě živnostenského oprávnění. Jejím hlavním posláním je dlouhodobě přispívat k odstranění plavecké negramotnosti dětí a mládeže v tomto regionu, přispívat k harmonickému rozvoji jejich osobnosti a cíleně působit v oblasti prevence před utonutím a úrazy ve vodním prostředí.

Historie

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se v celé ČSSR postavilo množství krytých bazénů. Tento technický předpoklad se časem promítl i do náplně tělesné výchovy v systému tehdejšího školství. Postupně vznikaly první plavecké školy – střediska základního a branného plavání. Jejich zřizovatelé byly školské orgány nebo častěji tělovýchovné organizace. Po uvolnění finančních prostředků se výuka plavání dostala do osnov pro ZDŠ jako povinná součást tělesné výchovy. V rozsahu 40 vyučovacích hodin zůstala povinnou i v současném rámcově vzdělávacím plánu pro ZŠ. Plavecká škola působí v tomto regionu nepřetržitě od roku 1991 pod vedením stejného provozovatele.

Současnost

Od 6.9.2010 naše škola uskutečňuje výuku plavání jak v Dobrušce, tak v novém bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Vzhledem k této skutečnosti přijala škola nový název: DORKA. Název je symbolicky vytvořen ze zkratek názvů obou měst, ale zároveň je to nově také jméno našeho již tradičního maskota – modré chobotničky. Součinnost výuky v obou střediscích se ukázala jako nutná podmínka k zachování profesionální plavecké školy v regionu.

Podrobnější informace o kurzu

  • Školní rok je tvořen třemi kurzy výuky (1 kurz = 10 lekcí po 90 min.)
  • Kurzů se účastní děti ZŠ a MŠ z Rychnova nad Kněžnou a okolí
  • Výuka probíhá ve všední dny (pondělí – čtvrtek) od 8.00 do 12.30 hod.
  • Výuka plavání je plně řízeným procesem a je odborně vedena vyškolenými pracovníky
  • kontakt: Mgr. Pavel Slezák  tel.: 602 526 413