Po řece do Hamburku

Celoroční soutěž o nejvíce uplavaných kilometrů skončila 29.12.2017.

 

Plavecký bazén srdečně zval k účasti na akci "S námi po řece do Hamburku". Jednalo se o celoroční soutěž pro širokou veřejnost, která volně navázala na úspěšnou akci "S námi přes kamál La Manche", kterou jsme pořádali v roce 2016.

Zapojit se mohl každý bez ohledu na věk, pohlaví či fyzickou kondici. Stačilo po každé návštěvě bazénu na recepci nahlásit počet uplavaných metrů. Všechny výkony se evidovaly a sčítaly. Naším prvním společným cílem bylo 24 000 metrů - délka řeky Kněžny od pramene.

 

 

V pátek 29.12.2017 večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Ceny se udělovaly v několika kategoriích: nejmladší účastník, nejstarší účastník, kdo vzdálenost 24 km překoná nejdříve, komu se podaří doplavat na hranice s Německem (337 km) a samozřejmě, kdo se po řece dostal nejdál.

Až do Severního moře je to neuvěřitelných 1.061 km.

 

Trasa je rozdělena na 12 úseků. Přičemž první úsek měří 24 km (délka řeky Kněžné). Ostatní jsou určeny dle geograficky známých míst. Pro lepší orienta

ci směřované k záchytným bodům (velkých měst).   

 

 

Termín akce:     1. 1.  -  29. 12. 2017

 

Veškeré výhody z účasti na soutěži (evidence uplavaných metrů, dobíjení s bonusem) platí jen po dobu trvání soutěže. Tzn. že po 31.12.2017 si je již nelze nárokovat. Nevyužité bonusy zanikají.

 

Zde se můžete podívat na konečné výsledky:

  • exelovská tabulka - seznam účastníků a počet uplavaných kilometrů  (Aktualizováno 31.12.2017) 

Zde je výsledková listina.

 

 

 

 

Celkem 40 vytrvalců pokořilo délku řeky Kněžné 24 km. Gratulujeme :)  

Všem účastníkům přejeme hodně zdraví a mnoho uplavaných likometrů i v roce následujícím.

 

 

Vyzkoušejte si svou vůli, vytrvalost a odhodlání.

 

Děkujeme za hojnou účast.

 

Fotografie a mapy do naší galerie byly převzaty ze stránek p. Černého www.reka-labe.cz , reka-orlice.sije.cz . Děkujeme.

Připojená galerie: